Det kan vi ikke være bekendt!

Det kan vi ikke være bekendt!

Mistrivsel blandt ældre mennesker
De rette hjælpemidler er afgørende for de ældre menneskers sociale trivsel og generelle livskvalitet.

På ældreområdet arbejdes der i disse år, en del på ældreområdet netop for at ældre mennesker skal kunne leve et selvstændigt og socialt liv så længe som muligt. Alt for mange ældre mennesker oplever ensomhed og tab af social kontakt. Det resulterer ofte i forringet livskvalitet, psykisk mistrivsel eller ensomhed blandt de ældre.

Vi andre har vores mobiltelefon, men for rigtig mange udfordrede grupper i vores samfund er mobiltelefonen ikke en mulighed, da den ofte kan være alt for uoverskuelig og svær at anvende. Det kan resultere i social mistrivsel og ensomhed, og det kan vi simpelthen ikke være bekendt, udtaler Malene S. Raundahl, som er udvikleren bag det nye digitale hjælpemiddel b-near®.

Læs mere om vores mission her.

"Personligt har jeg haft dette problem helt inde på livet, idet flere af mine familiemedlemmer gennem tiden har været udfordret af f.eks. alderdom, demenssygdom eller et fysisk eller psykisk handicap. Derfor har jeg de seneste 7 år arbejdet på en løsning på dette alt for store problem. Jeg mener nemlig, at ALLE fortjener at have muligheden for at komme i kontakt med sine nærmeste. En kontakt der sikrer den enkelte person et socialt netværk og den afgørende følelse af nærhed og tryghed."

Kort om b-near® skærmen:
b-near® skærmen er udviklet til bl.a. ældre mennesker og personer med kognitive udfordringer. Det kan være begyndende demenssygdom, udviklingshæmning, autisme, senhjerneskade eller andre med særlige udviklingshandicap. b-near® er altså et digitalt hjælpemiddel udviklet med fokus på brugervenlighed og simpel videokontakt til udvalgte pårørende. Løsningen består af en touchskærm der viser op til 6 individuelle portrætter af gangen. Med et enkelt tryk på billedet ringes der op til den kontakt, som er synlig og dermed kontaktbar på skærmen.

b-near® skærmen er blevet testet og gennemprøvet – se bl.a. følgende udtalelser:

Louise og Mette, døtre til Mogens, 75 år: Vores far har levet med Parkinson demens i snart 12 år. Sygdommen gør, at det bliver sværere og sværere at håndtere de elektroniske kommunikationsmidler. Og når man som vores far har afleveret sit kørekort, er det ret essentielt for livsglæden at holde den sociale kontakt ved lige. Tidligere oplevede vi, at det kunne være svært at komme igennem på telefonen til vores far. Det kunne være, at den var løbet tør for strøm, skulle genstartes, og han havde glemt koden. I dag, hvor han har fået en b-near® skærm, er der en helt anden nærhed og regelmæssig kontakt med os døtre, der bor langt væk fra Esbjerg. b-near® skærmen har fået sin faste plads i stuen, og det er næsten blevet rutine, at han ringer op hver morgen kl. 7.00 og siger godmorgen. Det giver bare en god og tryg start på dagen for os alle.

Laila og Lars, forældre til Camilla, 33 år, der lever med et udviklingshandicap: Tidligere havde vi ikke den nødvendige kontakt til vores datter, som bor på et bosted, men nu kan vi tale og interagere med hende dagligt. Det giver en følelse af tryghed og glæde at se en glad pige på skærmen og at vide, at hun kan kontakte os pårørende, der er synlige på hendes skærm. Camilla kan ikke tale og har ikke et verbalsprog. Hun oplever mange ting meget visuelt, så det er svært for hende at bruge en almindelig telefon. Men takket være b-near® skærmen kan hun selv og på egne betingelser ringe til sine familiemedlemmer og kommunikere om både små og store ting.

Jan, søn af Henning, 85 år – ældre hjemmeboende: Min far rammes sjældent af den store begejstring for noget nyt, men hans nye b-near® skærm er en klokkeklar undtagelse. Flere gange, ja faktisk rigtig mange gange, har han udtrykt sin forbeholdende begejstring. Med dette meget brugervenlige hjælpemiddel har der ikke været nogen udfordringer med betjeningen, og både børnebørnene, min far og jeg selv oplever en meget større nærhed i vores dialog. Min far efterspurgte ret hurtigt muligheden for at tilknytte flere pårørende til hans skærm, hvilket må siges at være en accept og anerkendelse af løsningen.

Flere løsninger indenfor brugervenlige telefoner til ældre:
Det voksende antal ældre mennesker i eget hjem kræver også, at der sættes ind overfor risikoen for, at denne gruppe forholdsvis selvstændige ældre ikke blot parkeres uden social kontakt og omsorg. For at undgå social mistrivsel og ensomhed er der naturligvis et behov for at opretholde kontakten til de nærmeste pårørende. Det kan være det daglige opkald hver morgen, der minder morfar om dagens aftaler, eller bare det at involvere gamle farmor i, hvad der foregår i familien, vil være rigtig godt for at understøtte den familiære relation, der er så afgørende. Der findes i dag flere modeller indenfor telefoner til ældre, demenstelefoner og digitale hjælpemidler generelt. Hos b-near har vi udviklet en kommunikationsløsning med 100% fokus på brugervenlighed og vigtigheden i at værne den ældre for udefrakommende og uheldige opkald. Vi mener nemlig, at den digitale sikkerhed er vigtig. Det almene telefonnet åbner op til det enkelte og nogle gange sårbare menneske. Der har de seneste år været fokus på, at børn og unge er særligt udsatte på internettet. Det gælder desværre 
også mennesker med handicap og funktionsnedsættelser.

Man finder de mange typer telefoner til ældre under kategorier som videotelefoner, mobiltelefoner til ældre mennesker eller under hjælpemidler til ældre. Et hjælpemiddel skal, som udgangspunkt, bidrage til at sikre den udfordrede borger opretholdelsen af en selvstændighed tilværelse i eget hjem, således det skaber en tryg hverdag og er med til at udsætte indflytningen på plejehjem.

Vores b-near® kommunikationsløsning er udviklet som et digitalt hjælpemiddel med fokus på brugervenlighed og som et særligt tilbud til gruppen af ældre mennesker med særlige behov, bl.a.:

Social kontakt, trivsel og tryghed Digital sikkerhed – Alt for mange ældre mennesker udsættes for digital kriminalitet Fjernsupport og hjælp til at klare hverdagen Fjernkonsultation med fokus på at sikre sundhed og forebygge sygdom hos borgeren At blive så længe som muligt i egen bolig.

b-near® tilbyder en lang række funktioner, der gør kommunikationen nem og problemfri for de ældre og deres pårørende. Nogle af de funktioner, der gør b-near® til et unikt og værdifuldt hjælpemiddel, inkluderer:

  1. Brugervenligt design: b-near® er designet med brugervenlighed i tankerne. Touchskærmen og den enkle brugergrænseflade gør det nemt for de ældre at navigere og bruge systemet uden besvær.

  2. Sikkerhed og fortrolighed: Med b-near® er alle samtaler mellem brugeren og deres pårørende sikre og fortrolige. Det betyder, at brugeren kan have ro i sindet og stole på, at deres kommunikation er beskyttet mod digital kriminalitet og misbrug.

  3. Let adgang til support: b-near® tilbyder fjernsupport, hvilket betyder, at brugeren kan få hjælp og vejledning i at bruge systemet, hvis de har brug for det.

  4. Sundhedsfokus: b-near® kan bruges til fjernkonsultationer med sundhedsprofessionelle, hvilket hjælper med at sikre, at den ældre borger får den nødvendige hjælp og støtte til at opretholde deres sundhed og forebygge sygdom.

  5. Støtte til at bo i eget hjem: b-near® kan hjælpe den ældre borger med at bo i eget hjem så længe som muligt ved at lette kommunikationen med pårørende og sundhedsprofessionelle og give en følelse af tryghed og støtte.

I en verden, hvor teknologi og kommunikation er afgørende for vores sociale liv og trivsel, er det vigtigt at finde løsninger, der inkluderer alle, uanset alder eller fysiske og kognitive evner. b-near® er en sådan løsning, der bringer ældre borgere og deres pårørende tættere sammen og styrker deres forbindelse og trivsel.

Læs næste

Hjælpemidler til ældre
Digital kriminalitet

KENDER I OGSÅ EN …

– som har et aktuelt behov for en brugervenlig b-near® skærm? Klik ind på shoppen og find den rette løsning – så er I igang om få dage.