DEL HVERDAGENS GLÆDER MED B-NEAR

Nem og enkel videokontakt. Ideel for personer med fysiske funktionsnedsættelser. Med b-near skærmen er dagligdags kommunikation gjort enkel og tilgængelig for alle.

b-near løsningen kan tilpasses de specifikke behov, den enkelte har. Digitalt hjælpemiddel designet og udviklet for at lette kommunikationen og øge selvstændigheden.

Hjælp til selvhjælp

At være selvhjulpen er tæt forbundet med værdighed, glæde og livskvalitet. Skærmbrugeren kan besvare videoopkald med et enkelt tryk på en tilknyttet knap (eksempelvis en Cosmoknap), der er forbundet til skærmen via Bluetooth. Et enkelt tryk på "knappen" og brugeren er i videokontakt.

Automatisk besvarelse af opkald

Efter samtykke fra skærmbrugeren eller værge kan indgående videoopkald besvares automatisk. Funktionen kan indstilles specifikt for udvalgte forhåndsgodkendte kontakter, hvilket øger sikkerheden for skærmbrugeren. Adgangen administreres af b-near administratoren.

Auditiv tilbagemelding

Videoopkald starter ved dobbelttryk på et ansigt. Oplæsningen guider skærmbrugeren: "Ring til Søster Helle. Tryk igen for at starte et videoopkald." Funktionen, der aktiveres af administrator, giver ekstra støtte til svagtseende og andre, der ønsker ekstra bekræftelse.

Forlænget ringetid

Det er individuelt, hvor lang tid den enkelte skærmbruger har brug for, når et videoopkald skal besvares. Sammen med fagprofessionelle har vi fundet frem til, at 80 sekunder er optimal ringetid. Denne tid sikrer, at skærmbrugeren har nok tid til at svare, uden det bliver irriterende.

Indbygget skærmoplæsning

Den indbyggede skærmoplæsningsfunktion kan aktiveres eller deaktiveres efter behov. Funktionen forbedrer oplevelsen for mange skærmbrugere, og for mennesker med synstab er skærmoplæsning ofte afgørende.

SOS/Tryghedsopkald

Direkte opkald til forhåndsgodkendte pårørende eller fagprofessionelle. b-near viderestiller automatisk opkaldet mellem kontakter, der har aktiveret SOS i deres app. Man kan aktivere SOS på udvalgte dage og tidspunkter. SOS-knappen er kun synlig, når ingen andre er synlige på skærmen.

Sådan fungerer b-near løsningen

b-near® løsninger fungerer som videokontakt. Løsningen består af en unik touchscreen og en tilhørende app; Pårørende, nære relationer og fagpersoner, der ønskes forbundet med b-near® skærmen, downloader hver en
gratis app via deres personlige SmartPhones. Løsninger forbinder skærmbruger og tilknyttede kontakter i et lukket og sikkert univers.

b-near skærmen; udviklet til omsorg, designet til brugervenlighed

Med over 40 tilpassede funktioner imødekommer b-near skærmen mange menneskers ønsker og behov. Her er et lille udvalg af funktioner på skærmen:

Gratis levering

Leveres uden omkostninger.
Gælder i hele Danmark.

Har du brug for hjælp?

Find svar under Quickguides / FAQ,
eller skriv/ring til support

Salg til private

Har du spørgsmål til b-near løsningen
så kontakt os på +45 72400040

Mulighed for bevilling

Forhør dig om mulighederne for at få bevilliget b-near løsningen hos din kommune.