Hjælpemidler til ældre

Hjælpemidler til ældre

Alt for mange mennesker oplever at blive overhalet af teknologien og står tilbage med en frustration og en følelse af afmagt – hvad gør man så? Det mest kendte eksempel er vores mange ældre mennesker, men også kognitivt udfordrede, som har det svært med brugen af de moderne smartphones.

Hos b-near® har vi en mission, hvor det gælder om at tilpasse den allernyeste kommunikationsteknologi til de mange grupper af borgere, som har brug for helt andre og mere brugervenlige funktionaliteter. Vores b-near® kommunikationsløsning består af en touchskærm med en meget overskuelig og brugervenlig funktionsoversigt. Der findes KUN det, der er behov for. På skærmen præsenteres i alt 6 styk portrætter af brugerens nærmeste pårørende. Disse pårørende har alle downloadet den tilhørende app og udgør derfor et lukket netværk af kontakter, der for den ældre person er med til at skabe tryghed, sikre den ældre mod ensomhed og social mistrivsel. – Kun ét tryk på skærmen, så er der kontakt til en pårørende.

For visse grupper præsenteres vores b-near® kommunikationsløsning under kategorien digitale hjælpemidler, hjælpemidler til ældre eller en telefon for ældre. Nogen kalder vores b-near® kommunikationsløsning for en videotelefon, og andre kalder den for den mest smarte og brugervenlige telefon til ældre mennesker. For den udviklingshandicappede, børnefamilien eller for de pårørende til en person, der er ramt af en demenssygdom, er vores b-near® kommunikationsløsning den afgørende kontakt, der sikrer alle ro og tryghed.

Så hvis I søger en telefon eller kommunikationsløsning til jeres kære far, mor eller udfordrede familiemedlem, kan I finde os under kategorien digitale hjælpemidler, hjælpemidler til ældre, demenstelefon, videotelefon, mobiltelefoner til ældre mennesker eller bare ”telefon til ældre”. Kært barn, mange navne. Det vigtigste er blot, at vores løsning kan findes og være med til at gøre en forskel for de mange, der har behov for en brugervenlig kommunikationsløsning.

Social mistrivsel og ensomhed blandt ældre mennesker er et stigende problem i vores samfund, og der arbejdes derfor en del inden for velfærdsteknologien for at skabe nye muligheder og løsninger for de svageste grupper i vores samfund.

Malene S. Raundahl, som står bag udviklingen af b-near®, udtaler; ”Vi må desværre erkende, at der sidder alt for mange mennesker alene derude, uden mulighed for kontakt til deres omverden. Vi andre har vores mobiltelefon, men for rigtig mange udfordrede grupper i vores samfund er mobiltelefonen ikke en mulighed, da den kan være alt for uoverskuelig og svær at anvende.

Personligt har jeg direkte eller indirekte haft dette problem helt inde på livet, idet flere af mine bekendte har været udfordret på flere måder med f.eks. en begyndende demenssygdom, et udviklingshandicap og bare det at blive ældre og alene. Derfor satte jeg mig for 7 år siden for at arbejde på en løsning på dette alt for store problem. Jeg mener nemlig, at ALLE fortjener at have muligheden for at komme i kontakt med sine nærmeste pårørende. Altså en kontakt, der sikrer den enkelte person og også de pårørende muligheden for kontakt, tryghed og vished om, at alt er som det skal være”.

b-near® skærmen henvender sig til de mennesker, som finder en almindelig telefon for svær og kompliceret. Det kan for eksempel være ældre mennesker, demensramte og andre udfordrede grupper med behov for en mere simpel og brugervenlig kommunikationsløsning.

TILSKUD TIL HJÆLPEMIDLER I følge Serviceloven §112 er der mulighed for at søge tilskud til hjælpemidler, der kan være med til at skabe tryghed og omsorg for den udfordrede borger. Den pågældende kommune kan altså tilbyde støtte til et såkaldt hjælpemiddel, hvis hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af f.eks. den demensramtes nedsatte funktionsevne eller kan lette dagligdagen for den pågældende borger i eget hjem. Det handler især om at hjælpe den ældre eller udfordrede borger til et selvstændigt liv i eget hjem så længe som muligt. For at søge tilskud skal man henvende sig i sin kommune, hvor man har postadresse.

Hvis kommunen skal bevilge tilskud til b-near® som et hjælpemiddel, skal man først beskrive, hvordan b-near® skærmen kan være netop det hjælpemiddel, der kan skabe struktur, tryghed og daglig omsorg for f.eks. den demensramte borger. Man skal kunne redegøre for den pågældendes aktuelle situation, og kommunen skal have relevante oplysninger fra sygehus eller læge.

Enkelte kommuner tilbyder ikke tilskud til visse hjælpemidler, også selvom loven siger, at: ”En kommunalbestyrelse skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne”. I det tilfælde vil vi anbefale jer at tale med konsulenten om mulighederne med b-near® skærmen som digitalt hjælpemiddel, hjælpemidler til ældre, videotelefon, mobiltelefoner til ældre mennesker eller bare ”telefon til ældre”.

At søge om tilskud kan være en udfordrende proces, og det er vigtigt at huske, at hver kommune kan have forskellige procedurer og krav. Det er derfor en god idé at kontakte kommunen for at få vejledning og information om, hvordan man søger om tilskud og hvilke dokumenter der skal vedlægges ansøgningen.

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at få en fagperson, såsom en ergoterapeut eller socialrådgiver, til at vurdere borgerens behov og anbefale det relevante hjælpemiddel. Disse fagpersoner kan også hjælpe med at udfylde ansøgningen og give råd om, hvordan man bedst præsenterer den udfordrede borgers situation for kommunen.

Sammenfattende er b-near® kommunikationsløsningen en brugervenlig og tryghedsskabende løsning for ældre og udfordrede borgere, der har brug for en mere enkel og overskuelig måde at kommunikere med deres nærmeste på. Hvis I mener, at b-near® skærmen vil gøre en forskel for jeres kære, er det vigtigt at tage kontakt til kommunen og undersøge mulighederne for tilskud, så I kan give jeres familiemedlem den hjælp og støtte, de fortjener.

Læs næste

Nyt hjælpemiddel til mennesker med funktionsnedsættelser og deres pårørende
Det kan vi ikke være bekendt!

KENDER I OGSÅ EN …

– som har et aktuelt behov for en brugervenlig b-near® skærm? Klik ind på shoppen og find den rette løsning – så er I igang om få dage.