b-near® skærm løsning

Et hjælpemiddel til mennesker

Indenfor det offentlige behandlingssystem, plejehjem, bosteder mv. benytter man allerede digitale hjælpemidler til de mange borgere med særlige behov.

Lidt videnskabelige fakta
Større mental trivsel, kan lægge låg på plejeomkostningerne for fysisk såvel som psykisk sygdom. En forbedring af den mentale trivsel på tværs af alle befolkningssegmenter vil ikke alene føre til øget gennemsnitlig sundhed, det vil også være til gavn ud fra et økonomisk perspektiv, det viser både danske og internationale studier samt seneste rapport om danskernes sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 2021 udarbejdet af SST.

b-near® skærmen er klassificeret som et hjælpemiddel i Hjælpemiddelbasen:
Den Mobile -
HMI-nr.136649
Den Stationære -
HMI-nr. 136650

Læs mere om løsningen