Nyt hjælpemiddel til mennesker med funktionsnedsættelser og deres pårørende

Nyt hjælpemiddel til mennesker med funktionsnedsættelser og deres pårørende

Alle fortjener at kunne komme i kontakt med sine nærmeste pårørende – og det gælder naturligvis også for de mange personer med udviklingshandicap.

Kender du en, som lever med et udviklingshandicap og som har svært ved at bruge en almindelig smartphone, så er der faktisk udviklet en videokommunikationsløsning, der tilgodeser de ekstraordinære behov der er for et menneske med et udviklingshandicap, men også for de pårørende, som ofte kan være udfordret af følelsen af at skulle stå til rådighed døgnet rundt.

Mange personer med kognitive vanskeligheder eller et udviklingshandicap har ofte et stort behov for social kontakt og finder derfor stor værdi i at kunne ringe sine pårørende op. Det kan dog opleves som en overordentlig stor opgave for de pårørende at skulle stå til rådighed for opkald på alle tider af døgnet. Her vil det være en oplagt fordel for de pårørende at kunne lave en koordineret plan for hvem der er synlige på skærmen og hvem der ikke har mulighed for at være kontaktbare. Dette styres individuelt og meget enkelt på den tilhørende app, som man har på sin telefon.

Tidsplan og struktur
b-near® skærmen er et digitalt hjælpemiddel, som er specialdesignet til personer med kognitive udfordringer, herunder ældre mennesker, folk med demenssygdom, udviklingshandicap eller andre kognitive vanskeligheder. Selve løsningen minder mest af alt om en videotelefon. Men der hvor b-near® skærmen udmærker sig er på den indbyggede funktion, hvor man kan gøre sig kontaktbar og synlig på skærmen. Det gælder også med det omvendte fortegn for en gang imellem eller på bestemte tider kan man have brug for at andre tager over. Mange personer med let udviklingshandicap har behov for en fast struktur i hverdagen og her kan b-near® skærmen og specielt det indbyggede tidsskema være en hjælp. Her kan kontaktpersoner fra Kommunen eller pårørende skrive sig ind i forhold til deres personlige aktiviteter, pauser og mulighed for at være til rådighed for skærmbrugeren. Det indbyggede tidsskema, som også er tilgængeligt for skærmbrugeren, er med til at skabe tryghed og struktur i hverdagen. Påførende og omsorgspersoner kan kontakte skærmbrugeren sikre, at de daglige gøremål og rutiner overholdes. ”Har du husket at lufte Vaks her til morgen?, Husk at tage din medicin! eller det er i dag du har rengøring ikke sandt?”.

Kort om b-near® skærmen
b-near® skærmen er udviklet til mennesker med kognitive udfordringer, såsom demenssygdom, udviklingshæmning, autisme, senhjerneskade eller andre med særlige udviklingshandicap. b-near® er altså et digitalt hjælpemiddel udviklet med fokus på brugervenlighed og simpel videokontakt til udvalgte pårørende. Løsningen består af en touchskærm med op til 6 individuelle fotos af de nærmeste pårørende. Med et enkelt tryk på billedet ringes der op til det pågældende familiemedlem, som er synlig og dermed kontaktbar på skærmen.

De fagprofessionelle kontaktpersoner og medarbejdere i botilbud og aktivitets- og samværstilbud varetager den daglige del af den sociale indsats overfor målgruppen af personer med udviklingshandicap.

Selvom det kan kræve mange menneskelige ressourcer og et stort overskud, at være en tæt relation eller pårørende til en person med et udviklingshandicap, bringer det også glæde og tilfredsstillelse.

Der vil dog være tidspunkter i løbet af dagen eller døgnet, hvor man ønsker at tage en pause og trække sig tilbage for at genoplade. På disse tidspunkter kan man på sin telefon gøre sig "ikke synlig" på skærmen. Dette giver de pårørende mulighed for at vælge, hvornår de er tilgængelige for kontakt, og skaber en sund balance i kommunikationen.

De pågældende venner eller familiemedlemmer har alle downloadet den specielle b-near® app, som sikrer, at hele kontakten foregår i et lukket privat netværk. Dette beskytter også skærmbrugeren mod fremmede og udefrakommende opkald. Læs mere om b-near's kommunikationsløsning til udviklingshæmmede på www.b-near.com

bnear® skærmen er udviklet med fokus på brugervenlighed og som et særligt tilbud til ældre mennesker med særlige behov og de personer med udviklingshandicap, som fx har behov for:

  • Social kontakt
  • Fokus på trivsel og tryghed
  • Digital sikkerhed – Alt for mange udviklingshæmmede udsættes for digital kriminalitet
  • Fast struktur i hverdagen
  • Fjernsupport og hjælp til at klare hverdagen
  • Fjernkonsultation med fokus på at sikre sundhed og forebygge sygdom hos borgeren
  • At blive så længe som muligt i egen bolig

Digital sikkerhed
Udbredelsen af internet, sociale medier og den digitale udvikling generelt giver mennesker adgang til hele verden. Men hele verden får desværre også adgang til det enkelte og nogle gange sårbare menneske. Der har de seneste år været fokus på, at børn og unge er særligt udsatte på internettet. Det gælder desværre også mennesker med handicap og funktionsnedsættelser.

Børn og unge med moderat eller let udviklingshandicap benytter naturligvis internettet på samme måde, som alle andre unge.

De bruger især de sociale medier til at skabe sociale relationer, date mv. Men desværre også uden de naturlige filtre, som andre unge måske har. De bruger medierne uden eller med kun begrænset støtte fra en voksen, hvilket gør denne sårbare gruppe til relativt lette ofre for digital kriminalitet. For de svært udviklingshæmmede kan b-near, pga. det lukkede netværk, yde den digitale sikkerhed, som kan være nødvendig.

b-near® er et tilbud til ældre mennesker og henvender sig blandt andet til personer med et udviklingshandicap og den brede gruppe af mennesker, hvis fysiske og psykiske funktionsevner ikke er udviklet som den øvrige del af befolkningen. Nogle har også andre udfordringer og diagnoser foruden udviklingshæmning, f.eks. psykiske lidelser, autisme, demenssygdom eller somatiske sygdomme som epilepsi. Udviklingshæmning er en tilstand af begrænset eller forsinket udvikling af evner og funktionsniveau. Det viser sig normalt i løbet af barndommen og bidrager til det samlede intelligensniveau, herunder de kognitive, motoriske, sproglige og sociale evner og færdigheder.

Artiklen er rettet mod pårørende til et familiemedlem med udviklingshandicap, kommunale beslutningstagere, ledere og fagpersoner. Vi ønsker at formidle viden om b-near®, som en del af de indsatser indenfor velfærdsteknologi og øvrige digitale hjælpemidler, der er målrettet personer med udviklingshæmning, demenssygdom, autisme eller andre kognitive handicap. Alle har nemlig fortjent at kunne komme i kontakt med sine nærmeste pårørende, og her er den specialdesignede b-near® videotelefon et oplagt alternativ til de moderne smartphones, som mange ældre mennesker og fysisk/psykisk udfordrede borgere har svært ved at benytte.

 

Læs næste

Hjælpemidler til demente
Hjælpemidler til ældre

KENDER I OGSÅ EN …

– som har et aktuelt behov for en brugervenlig b-near® skærm? Klik ind på shoppen og find den rette løsning – så er I igang om få dage.