Hjælpemidler til demente

Hjælpemidler til demente

For de mange mennesker, der er udfordret af en demenssygdom, er der mulighed for at søge tilskud til hjælpemidler, der kan være med til at skabe struktur i hverdagen og øge trygheden for den demensramte og de pårørende.

Hvis man har et familiemedlem, der er ramt af en demenssygdom, kender man også til de udfordringer, der følger med. Det er også følelsen af usikkerhed og utryghed for, hvordan vores far klarer sig, hvordan han klarer de mest basale gøremål, og om han får nok at spise og drikke. Måske bor du ikke lige i nærheden, og måske er din hverdag så travl og presset, at det kan være svært at være til stede og yde den daglige omsorg og pleje. Det er ofte en meget frustrerende følelse. Et yderligere problem kan være at opretholde den telefoniske kontakt. Tit og ofte oplever man, at telefonen ikke er blevet ladet op, og derfor er løbet tør for strøm, eller også kan den demensramte ikke huske, hvor mobiltelefonen er henne. Det skaber nogle meget ubehagelige situationer, for den daglige kontakt kan være altafgørende for familier med en demensramt.

Nu er der heldigvis udviklet et meget anvendeligt hjælpemiddel til ældre mennesker, demensramte og andre udfordrede. b-near® skærmen er udviklet som et digitalt hjælpemiddel og kan gøre en stor forskel for kontakten mellem den demensramte og dens pårørende.

b-near® skærmen er udviklet specielt til de mange grupper, der dagligt er udfordret, fordi de ikke kan opretholde den almindelige kontakt til deres omverden. Dette kan skyldes, at den kendte smartphone er blevet for svær at bruge, for kompliceret, og at brugeren derfor farer vild i for mange smarte funktioner og tekniske detaljer.

b-near® skærmen minder mest af alt om en videotelefon eller en mobiltelefon til ældre mennesker, men her stopper sammenligningen også. Al kommunikation foregår via en touchskærm, der opstilles i hjemmet hos den udfordrede borger. De nære pårørende downloader en specialudviklet app, hvorfra de kan foretage et opkald til det udfordrede familiemedlem. Det betyder, at alle opkald er videobaserede, så man også kan se hinanden og dermed skabe den mest levende kommunikation mellem de to parter.

b-near® skærmen er udviklet med ét hovedfokus, nemlig at skabe et så simpelt og brugervenligt kommunikationsmiddel som muligt. Her kan man ikke gøre noget forkert, og på den tilhørende touchskærm ser den demensramte op til 6 billeder af sine nære pårørende. Et enkelt klik på billedet, og der oprettes videokontakt – "Hej far, skal vi lige gennemgå din indkøbsliste!" Så nemt er det at bruge b-near® skærmen – se en demo via linket.

Hjælpemidler til støtte i hverdagen
Det er en kendt sag, at den daglige kontakt med sine nære familiemedlemmer kan lette hverdagen og skabe tryghed for hele familien. Mister man denne daglige kommunikationsadgang, opstår der pludselig mange uoverskuelige udfordringer med de helt basale gøremål.

Stigende mistrivsel blandt de ældre borgere
De seneste år er man blevet mere opmærksom på den sociale mistrivsel og ensomhed blandt ældre. En meget stor gruppe blandt vores ældre borgere er afskåret for den almindelige sociale kontakt. Her vil b-near® skærmen være et oplagt alternativ til den almindelige telefon til ældre mennesker.

Med b-near® skærmen kan vi hjælpe med de små ting i hverdagen. Vi kan hjælpe med at huske og få tilrettelagt de daglige gøremål. Det vil opleves som en stor hjælp for den demensramte, som ellers kan være forvirret over de mange små ting. For de pårørende er det med til at skabe en vigtig følelse af at kunne yde hjælp og omsorg for deres kære familiemedlem.

MAN KAN SØGE TILSKUD TIL HJÆLPEMIDLER

Hjælpemidler til demente
Ifølge Serviceloven §112 kan man søge om tilskud til hjælpemidler, der kan skabe tryghed og omsorg for den udfordrede borger. Det vil sige, at den pågældende kommune kan yde støtte til et hjælpemiddel, hvis hjælpemidlet i væsentlig grad:

 • Kan afhjælpe de varige følger af den demensramtes nedsatte funktionsevne
 • Kan lette dagligdagen i eget hjem for den pågældende

Man skal blot henvende sig til den pågældende kommune, hvor den demensramte har postadresse. Hvis kommunen skal bevilge tilskud til b-near® som et hjælpemiddel, skal I først beskrive, hvordan b-near® skærmen kan være netop det hjælpemiddel, der kan skabe tryghed, struktur og daglig omsorg for f.eks. det demensramte familiemedlem. I skal kunne redegøre for den aktuelle situation, og kommunen skal have relevante oplysninger fra sygehuset eller lægen.

Nogle kommuner yder ikke tilskud til visse hjælpemidler, selvom loven siger, at ”Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne”. I det tilfælde vil vi anbefale jer at tale med konsulenten om mulighederne med b-near®Skærmen som hjælpemiddel.

b-near® skærmen er klassificeret som et hjælpemiddel i Hjælpemiddelbasen:

Den Mobile - HMI-nr. 136649
Den Stationære - HMI-nr. 136650

Her kan I kan læse mere om Hjælpemiddelbasen.

I kan også søge råd og vejledning i de mange demensforeninger:

Sjælland – hjælpemidler til mennesker med en demenssygdom
Demenslejligheden i København
Beliggenhed: De gamles by på Nørrebro.
Henrik Pontoppidans vej 2b, 1. sal,
2200 København N
Telefon 2381 7575
inspirationslejlighed

Kommunikationscentret Region Hovedstaden – Ballerup
Beliggenhed: Telegrafvej 5, opg. 1, 1. sal
2750 Ballerup
Telefon: 8256 1100
komcentret.dk

CSV Brønshøj
Beliggenhed: Bystævneparken 20,
2700 København
Telefon: 8256 1084
  Fyn – hjælpemidler til demensramte
  Demensfællesskabet Teknologi
  Beliggenhed: Skibhusvej 52 B2,
  5000 Odense C
  Telefon: 5362 8091
  Mail: demensfaellesskabetteknologi@gmail.com

   Jylland – hjælpemidler til demens
   Center for Velfærdsteknologi
   Beliggenhed: Fåborgvej 15A,
   9220 Aalborg Øst
   Telefon: 2520 2884 eller 2520 2879
   Mail: cfv-aeh@aalborg.dk
   Website: cfv-nord.dk

   Aarhus DOKKX
   Beliggenhed: DOKK1, niveau 2.2, Hack Kampmanns Plads 2,
   8000 Aarhus C
   Telefon: 51 57 68 62
   Mail: dokkx@aarhus.dk
   Website: dokkx.aarhus.dk

    Aarhus – Demenslejlighed
    Beliggenhed: DemensHjørnet,
    Kannikegade 18,
    8000 Aarhus C
    Telefon: +45 87 13 19 37 (man-fre 9-16)
    Mail: demenshjoernet@mso.aarhus.dk
    Website: 
    demenshjoernet.aarhus.dk

    (DokkX og demenshjørnet i Aarhus er et oplagt sted til at se og få præsenteret b-near® skærmen
     Sønderborg
     Beliggenhed: Mommarkvej 5A, Vollerup,
     6400 Sønderborg
     Telefon: 8872 4524
     Mail: hgjn@sonderborg.dk
     Facebook: facebook.com


     Alle kommuner anvender Hjælpemiddelbasen når de skal bevillige et hjælpemiddel. Du finder hele hjælpemiddelbasen her: klik her 

     Mobiltelefoner til ældre – Hjælpemidler til ældre – Digitale hjælpemidler

     Læs næste

     Mobiltelefoner til ældre mennesker
     Nyt hjælpemiddel til mennesker med funktionsnedsættelser og deres pårørende

     KENDER I OGSÅ EN …

     – som har et aktuelt behov for en brugervenlig b-near® skærm? Klik ind på shoppen og find den rette løsning – så er I igang om få dage.