Færøerne

b-near som telerehabilitering af CABG-patienter på Færøerne

b-near som telerehabilitering af CABG-patienter på Færøerne

Implementering af b-near løsningen i rehabiliteringsprogram kan muligvis sikre bedre sygdomsforløb og mindske genindlæggelser blandt post-CABG-patienter

Første del af forskningsprojektet med fokus på at implementere telerehabilitering i forbindelse med sygdomsforløb og genindlæggelser blandt Coronary Artery Bypass Grafting (CABG) patienter på Færøerne er netop afsluttet. Foreløbige resultater viser, at b-near løsningen er godt modtaget af både patienter og fagpersoner på tværs af rehabiliteringsprogrammet.

Bag forskningen, hvis primære fokus er rettet mod muligheder og barrierer for implementering af b-near løsningen til post-CABG-patienter inden for Fysioterapiafdelingen på Suðuroy Hospital, står Bertil Christian Pløen Sivertsson og Alex Voss Gartner fra Dept. of Clinical Science and Technology, Department of Health Science and Technology, Aalborg Universitet.

De endelige forskningsresultater er endnu ikke publiceret, og Bertil Christian Pløen Sivertsson og Alex Voss Gartner har endnu ikke forsvaret deres forskningsprojekt. Overordnet set er implementeringen af b-near løsningen til patienter efter koronar bypassoperation i rehabiliteringsprogrammet på Færøerne blevet vel modtaget af både fagpersoner og patienter.

b-near-løsningen bliver på Suðuroy

Hospitalet ønskede at beholde de otte skærme, der blev brugt i forskningsprojektet, og muligvis udvide brugen til andre patientgrupper. b-near løsningen bliver derfor på Suðuroy, hvor fagpersoner knyttet til patientgruppen vil fortsætte med at facilitere virtuel hjemmetræning efter udskrivning fra hospitalet. Kommende post-CABG-patienter vil få glæde af et dedikeret kommunikationshjælpemiddel, der kan sikre enkel og nem adgang til vigtig genoptræning og muligvis medvirke til bedre sygdomsforløb og mindske risikoen for genindlæggelser.

Meget tyder med andre ord på, at b-near løsningen fremadrettet vil kunne spille en central rolle i forbindelse med sygdomsforløb og indlæggelser, hvor afstand er en central udfordring i forhold til postoperative forløb og rehabilitering blandt CABG-patienter.

Rehabiliteringsprogrammer har stort potentiale både fysisk og mentalt

Studier på området peger på, at tidlig rehabilitering har potentiale til at reducere dødeligheden i forbindelse med indlæggelse, de samlede hospitalsomkostninger, varigheden af opholdet på intensivafdelingen (ICU) og den samlede hospitalsvarighed efter CABG. Endvidere er hjertekirurgisk rehabilitering, der er anerkendt for sin positive indvirkning på selvvurderet velvære, kliniske parametre og overordnet fysisk kapacitet, forbundet med en reduktion på mere end 30% i hjertedødelighed. Desuden har hjerterehabilitering vist betydelige fordele i forhold til at sænke genindlæggelsesraterne.

På trods af de veldokumenterede fordele ved hjerterehabilitering forbliver deltagelsesraten i rehabiliteringsprogrammer for denne patientgruppe vedvarende lav. Postoperative udfordringer såsom kognitiv svækkelse, hukommelsestab og begrænsede daglige aktiviteter er almindelige, hvilket bidrager til høje genindlæggelsesrater inden for de første 30 dage, og særligt i den første uge efter hospitalsudskrivning.

Evidens for forbedret livskvalitet og reduktion i dødelighed

Allerede i 2009 fremgik det ifølge en statusartikel, "Rekonvalescens og sygemelding efter hjertekirurgi", at: ”Hjerterehabilitering defineres som summen af de aktiviteter, der er nødvendige for at påvirke de underliggende årsager til sygdommen i positiv retning og sikre patienterne det bedst mulige fysiske, mentale og sociale niveau med henblik på, at patienten ved egen indsats kan bevare eller genvinde en så normal funktion i samfundet som muligt. Der er god evidens for, at hjerterehabilitering, der er baseret på fysisk træning, medfører en reduktion i total og kardiovaskulær dødelighed og forbedrer livskvaliteten."

Coronary Artery Bypass Grafting (CABG) medfører en øget fysisk aktivitet hos de fleste patienter, men depression og reduceret præoperativ fysisk aktivitet er associeret med nedsat postoperativ aktivitet. Otte uger efter operationen oplever 25% af patienterne nedsat fysisk aktivitet.

Fremtidig forskningsfokus og endelige forskningsresultater

I forlængelse af dette vil det være interessant at se på, hvordan b-near ikke alene kan fungere som et kommunikationshjælpemiddel i forhold til den fysiske træning postoperativt, men også som en løsning på de mentale udfordringer, der ligger i forlængelse af CABG. Ligeledes vil det være interessant at rette blikket mod andre patientgrupper.

Vi ser frem til, at resultaterne fra dette forskningsprojekt bliver publiceret.

Læs næste

Digital kriminalitet

KENDER I OGSÅ EN …

– som har et aktuelt behov for en brugervenlig b-near® skærm? Klik ind på shoppen og find den rette løsning – så er I igang om få dage.