Digital kriminalitet

Digital kriminalitet

”b-near® er markedets mest brugervenlige telefon til ældre mennesker, men derudover er det også det mest sikrer. b-near® fungerer nemlig, som et lukket system der sikrer maksimal sikkerhed og dermed tryghed.

Mange mennesker frygter nemlig den stigende IT-kriminalitet der ofte foregår på telefonnettet. Det er typisk de falske SMS'er, fordækte telefoninterviews eller ”hjælpsomme” folk der udgiver sig for at være en anden person, der har skabt denne frygt. Og det er desværre med god grund for det er ofte de ældre mennesker eller udviklingshandicappede der udsættes for den digitale kriminalitet. Mange ældre mennesker har generelt en høj autoritetstro og stor respekt for offentlige myndigheder og banker, så de er simpelthen lettere ofre. De er slet ikke forberedt på, hvordan ondsindede personer kan bruge telefon teknologien til at snyde og bedrage sårbare grupper i vores samfund. 

Et typisk eksempel er at den ældre person modtager en SMS fra MobilePay om, at ens MitID skal opdateres. I beskeden, som er professionelt sat op følger et link, hvor den anmodes om vedkommendes kortnummer, CPR-nummer og andre personlige oplysninger. Få minutter efter at man har oplyst disse informationer ringes man op af en yderst venlig person, som udgiver sig for at ringe fra ens bank. Herfra manipuleres man til at følge ”den hjælpsomme bankmand” til, og i god tro, at sikrer/overføre ret store pengebeløb.

Ældre mennesker blev i 2022 svindlet eller forsøgt svindlet for næsten 100 mio. kroner via deres telefon. Den digitale kriminalitet mod ældre er steget væsentligt. Fra 2021 til 2022 har der været en stigning på 55 % i de sager, hvor de forurettede er over 65.

Den brugervenlige b-near® kommunikationsløsning er et lukket system af inviterede kontakter og sikrer dermed brugeren mod den stigende digitale kriminalitet. Derfor fungere b-near® skærmen som den mest sikre og brugervenlige telefon til ældre mennesker, udviklingshæmmede, demensramte og kognitivt udfordrede borgere i vores samfund. 

Læs næste

Det kan vi ikke være bekendt!
b-near som telerehabilitering af CABG-patienter på Færøerne

KENDER I OGSÅ EN …

– som har et aktuelt behov for en brugervenlig b-near® skærm? Klik ind på shoppen og find den rette løsning – så er I igang om få dage.