Glæden ved at se hinanden

Glæden ved at se hinanden

Af Michael Hjort-Pedersen, audiologopæd, Kommunikationscentret i Hillerød

b-near’s løsning  fremmer kommunikation og tryghed for ældre og personer med funktionsnedsættelser

I dagens Danmark bruger vi alle digitale værktøjer til at fastholde og udbygge sociale kontakter, unge såvel som ældre. Det at kunne komme i kontakt med mennesker, man holder af, at kunne henvende sig til mennesker, man har tillid til, for at få hjælp, og glæden ved at se den, man taler med, er ganske dagligdags for de fleste af os. Videosamtaler er en integreret kommunikationsform i rigtig mange sammenhænge, og det at kunne se hinanden, er en helt naturlig ting. Men gruppen af mennesker med omfattende funktionsnedsættelser, som ellers ville kunne drage stor nytte af disse værktøjer, står desværre ofte uden de nødvendige fysiske eller kognitive forudsætninger for at bruge dem.

Den løsning, som b-near har udviklet, er skabt for at kompensere i forhold til denne problematik. I Danmark arbejder vi med hjælpemidler ud fra Normaliseringsprincippet, som betyder, at alle borgere med nedsat funktionsevne skal have mulighed for at leve et liv så tæt på det normale som muligt. At kunne komme i kontakt med andre, også med video, er en helt normal og dagligdags ting, og findes der et dedikeret redskab, der kan muliggøre dette, er det altså et hjælpemiddel.

Det, den enkelte kan opnå med b-nears løsning, er glæden ved at tale med f.eks. familie eller venner samtidig med at de kan ses i et videoopkald, det er muligheden for at kunne ringe og bede om hjælp, og det kan mindske ensomhed for mange og skabe meningsfuld tid i ”digitalt selskab”. Desuden er det at kunne se den person, man taler med, uvurderligt, især for personer med hørenedsættelser, men også i forhold til at kunne vise det, man gerne vil fortælle om, glæden ved at se et barnebarn smile og tusind andre ting.

b-near løser med deres produkt en række udfordringer for mennesker med både fysiske og kognitive funktionsnedsættelser, og især det stærke fokus på de kognitive aspekter er med til at gøre dette redskab tilgængeligt for utroligt mange mennesker. Som en ven med udtalt spasticitet en gang sagde (ved hjælp af en talemaskine) ”hvis man fokuserer på at gøre redskaberne tilgængelige for mennesker med kognitive udfordringer, vil mange med fysiske udfordringer alene af den grund have en langt lettere adgang”.

b-near har skabt en enkel og brugervenlig ”tryk på knappen – lys på trappen” løsning, som gør det nemt for eksempelvis mennesker med demens, udviklingshæmning, eller de som ikke er fortrolige med digital teknologi, såsom beboere på plejecentre, at benytte teknologien. Men også mennesker med virkelig store fysiske udfordringer kan med en enkelt kontakt foretage eller besvare opkald.

Det handler ikke kun om kommunikation, tryghed og glæde, men også om det rimelige i at give de relativt få adgang til det, det store flertal ser som en selvfølge.


Læs

Michael Hjort-Pedersen artikel om samme emne fra 2019 her (side 26 – 31)  

Læs næste

KENDER I OGSÅ EN …

– som har et aktuelt behov for en brugervenlig b-near® skærm? Klik ind på shoppen og find den rette løsning – så er I igang om få dage.